NAZIV AKTIVNOSTI

Vključitev v podukrep 6.3 – Pomoč za zagon dejavnosti, namenjeni razvoju majhnih kmetij, v okviru
katerega bomo izvedli naložbo v posodobitev kmetijske mehanizacije.

CILJI
S sredstvi, pridobljenimi na tem javnem razpisu, bodo na kmetiji doseženi naslednji cilji:

  • Ohranjanje razvoja kmetije,
  • Preprečevanje zaraščenosti in ohranjanje biotske raznovrstnosti

PRIČAKOVANI REZULTATI

  • Izboljšanje produktivnosti na kmetiji
  • Izboljšanje okoljske učinkovitosti kmetije.

POVEZAVE

http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/index_sl.htm

http://www.program-podezelja.si/